CHERISH
     eConference 2021

Coastal Cultural Heritage &Climate Change (CCHCC)

This international conference will showcase the vulnerability of coastal environments to climate change and how these may be impacted by future changes.  Papers will cover a range of topics around the theme of understanding and managing coastal heritage under threat.

Bydd y gynhadledd ryngwladol hon yn dangos pa mor agored i niwed yw amgylcheddau arfordirol i newid yn yr hinsawdd a sut gallai newidiadau yn y dyfodol effeithio ar y rhain. Bydd y papurau’n ymdrin ag ystod o bynciau sy’n ymwneud â’r thema o ddeall a rheoli treftadaeth arfordirol sydd o dan fygythiad.